• -
 • -
 • +45 21 81 66 26
 • Login/Register

Advarselstavler

Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Dette gælder dog ikke tavlerne A 19 Lyssignal, A 74 Krydsmærker og A 75 Afstandsmærker.

Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand fx på motorvej, angives afstanden på undertavle.

I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse.

Tavlerne A 18 Modkørende færdsel, A 35 Farlig rabat, A 74 Krydsmærker, A 75 Afstandsmærker og A 92 Havnekaj opsættes som anført ved disse tavler.

 

Følgende advarselstavler kan bruges:

 • A-11-farligt-vejkryds.png

  A 11 Farligt vejkryds

  A 11 Farligt vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvis der kun forekommer vejtilslutning i én vejside, kan det fremgå af symbolet.  
 • A-16-rundkorsel.png

  A 16 Rundkørsel

   
 • A-17-Fodgangerfelt.png

  A 17 Fodgængerfelt

  I forbindelse med undertavle med teksten »Gågade« angiver tavlen en krydsende gågade.  
 • A-18-modkorende-faerdsel.png

  A 18 Modkørende færdsel

  Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes ved begyndelsen af en strækning med modkørende færdsel.  
 • A-19-lyssignal.png

  A 19 Lyssignal

   
 • A-20-koe.png

  A 20 Kø

  Tavlen angiver særlig risiko for kødannelse.  
 • A-21-cyklister.png

  A 21 Cyklister

  Tavlen angiver særlig fare, hvor cyklister og førere af lille knallert kører ud på kørebanen eller krydser den.  
 • A-22-boern.png

  A 22 Børn

  Tavlen angiver særlig fare, hvor børn færdes på eller ved vej. Tavlen kan bruges til afmærkning af, at en skolepatrulje arbejder. I disse tilfælde suppleres den med undertavle med tekst »Skole«, og over advarselstavlen opsættes to skiftevis blinkende gule lys.  
 • A-23-ridende.png

  A 23 Ridende

   
 • A-dyrevildt.png

  A 26 Dyrevildt

  På tavlen kan bruges symboler, der viser andre dyr.  
 • A-27-kreaturer.png

  A 27 Kreaturer

  På tavlen kan bruges symboler, der viser andre dyr.  
 • A-glat-vej.png

  A 31 Glat vej

  Tavlen angiver, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, fx »Glat i vådt føre«.  
 • UA-31-isglat.png

  UA 31 Isglat

   
 • A-33-loese-sten.png

  A 33 Løse sten

  Tavlen angiver særlig fare for stenslag.  
 • A-34-stenskred.png

  A 34 Stenskred

  Tavlen angiver særlig fare for stenskred og for nedfaldne sten.  
 • A-35-farlig-rabat.png

  A 35 Farlig rabat

  Årsagen kan angives på undertavle, fx »Blød rabat« eller »Høj kant«. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes ved begyndelsen af den farlige strækning. Tavlen kan spejlvendes efter behov.  
 • A-36-bump.png

  A 36 Bump

  Tavlen angiver hastighedsdæmpende bump på vejen.  
 • A-37-ujaevn-vej.png

  A 37 Ujævn vej

  Tavlen angiver farlige ujævnheder på vejen.  
 • A-39-vejarbejde.png

  A 39 Vejarbejde

  Vedrørende A 36-39: Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti eller fortov, angives dette på undertavle.  
 • A-41-1-hojresving.png

  A 41,1 Højresving

   
 • A-41-2-venstresving.png

  A 41,2 Venstresving

   
 • A-42-1-flere-sving-det-forste-til-hojre.png

  A 42,1 Flere sving, det første til højre

   
 • A-42-2-flere-sving-det-forste-til-venstre.png

  A 42,2 Flere sving, det første til venstre

   
 • UA-41-hastighedsangivelse.png

  UA 41 Hastighedsangivelse

  Undertavlen angiver den hastighed, hvormed svinget eller svingene under normale forhold kan gennemkøres.  
 • Vedrørende A 41 og A 42

  Tavlerne angiver farlige vejsving. Hvor tavlerne A 42,1 og A 42,2 bruges til advarsel om flere end to sving, angives strækningens længde eller antallet af sving på undertavle.
  Til advarsel om sving umiddelbart efter en frakørselsbane opsættes den i § 23 nævnte tavle E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel i stedet for tavle A 41 eller A 42.

   
 • A-43-1-indsnavret-vej.png

  A 43,1 Indsnævret vej

   
 • A-43-2-indsnavret-vej-i-venstre-side.png

  A 43,2 Indsnævret vej i venstre side

   
 • A-43-3-indsnavret-vej-i-hojre-side.png

  A 43,3 Indsnævret vej i højre side

  Vedrørende A 43: Hvis advarslen alene gælder trafikanter på cykelsti angives dette på undertavle.  
 • UA-43-fri-bredde.png

  UA 43 Fri bredde

  Undertavlen angiver den fri bredde på den indsnævrede strækning.  
 • A-44-tunnel.png

  A 44 Tunnel

  Længden af og navnet på tunnelen kan anføres på undertavle.  
 • A-46-1 Stejl-nedkorsel.png

  A 46,1 Stejl nedkørsel

   
 • A-46-2-stejl-stigning.png

  A 46,2 Stejl stigning

  Vedrørende A 46: Tallene angiver den maksimale hældning.  
 • A-71-letbane.png

  A 71 Letbane

  Tavlen angiver fare i forbindelse med letbanekørsel på vejen.  
 • A-72-jernbaneoverkorsel-uden-bomme.png

  A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme

  Undertavle UB 11,1 Forvarsling for Stop bruges til forvarsling af stop ved jernbaneoverkørsel. Afstand til jernbaneoverkørslen angives på undertavlen.  
 • UA-72-se-efter-tog.png

  UA 72 Se efter tog

  Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, der alene er sikret ved afmærkning eventuelt med oversigtsareal. Tavlen opsættes både som undertavle til A 72 og til A 74. Tavlen må ikke bruges, hvis jernbaneoverkørslen er afmærket med B 13 Stop.  
 • A-73-jernbaneoverskaring-med-bomme.png

  A 73 Jernbaneoverkørsel med bomme

   
 • UA-73-varsling-af-elektrificeret-bane.png

  UA 73 Varsling af elektrificeret bane

  Undertavlen bruges ved jernbaneoverkørsler, hvor der er strømførende ledninger i overkørslen. Afstanden på tavlen er den sikre frihøjde under strømførende ledninger. Undertavlen kan ophænges selvstændigt over kørebanen umiddelbart før en jernbaneoverkørsel.  
 • A-74-1-krydsmarke-for-enkeltsporet-jernbaneoverkorsel.png

  A 74,1 Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel

   
 • A-74-2-krydsmarke-for-flersporet-jernbaneoverkorsel.png

  A 74,2 Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel

  Vedrørende A 74: Tavlerne opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørsler. Tavlen B 13 Stop og undertavle UA 72 kan opsættes under krydsmærket.  
 • A-75-afstandsmarker.png A-75-afstandsmarker-1.png

  A 75 Afstandsmærker

  Tavlerne angiver afstanden til jernbaneoverkørsel. De bruges i forbindelse med tavle A 72 og A 73 på veje med betydelig og hurtigt kørende trafik. Tavlerne bruges således normalt ikke på veje, hvor den tilladte hastighed er 60 km/h eller lavere. Tavle med 3 skråstriber opsættes under tavle A 72 eller A 73, og tavler med 2 og 1 skråstribe opsættes således, at de angiver henholdsvis 2/3 og 1/3 af afstanden til overkørslen.  
 • A-91-oplukkelig-bro.png

  A 91 Oplukkelig bro

   
 • A-92-havnekaj.png

  A 92 Havnekaj

  Tavlen angiver færgeleje, kaj eller lignende. Tavlen kan foruden i normal afstand, jf. § 11, opsættes umiddelbart på kanten af kaj eller lignende.  
 • A-95-sidevind.png

  A 95 Sidevind

   
 • A-96-lavtgaaende-fly.png

  A 96 Lavtgående fly

   
 • A-97-lavtgaaende-helikopter.png

  A 97 Lavtgående helikopter

   
 • A-99-anden-fare.png

  A 99 Anden fare

  Tavlen angiver fare, hvis art anføres på tavle under advarselstavlen. I forbindelse med undertavle med teksten »Spor« angiver tavlen krydsende spor, hvor vejtrafikken advares af personale, når tog nærmer sig, fx ved flag, signallygte eller manuelt betjente advarselsblinklys.  
 • UA-99-uheldskryds.png

  UA 99 Uheldskryds

  Tavlen angiver, at krydset er særligt belastet af uheld.