• -
 • -
 • +45 21 81 66 26
 • Login/Register

Påbudstavler

Påbudstavler er cirkelformede med blå bund og hvidt symbol, som angiver påbuddets art.

Påbudstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra påbuddet gælder.

 

Følgende påbudstavler kan bruges:

 • D-11-2-Paabudt-korselsretning.png

  D 11 Påbudt kørselsretning

   
 • D-12-D-11-2-Paabudt-korselsretning-i-rundkorsel.png

  D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel

   
 • D-15-2-Paabudt-passage.png

  D 15 Påbudt passage

  Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter skal passere tavlen på den side, som pilen peger mod. Det gælder dog ikke for kørsel til stoppested, i busbane, parkeringsbane eller lignende.  
 • D-16-Valgfri-passage.png

  D 16 Valgfri passage

  Tavlen angiver, at motorkøretøjer og store knallerter kan passere tavlen på begge sider.  
 • D-21-Cykelsti.png

  D 21 Cykelsti

  Tavlen angiver bane, som skal benyttes af cyklister og førere af lille knallert og kun må benyttes af disse, dog under hensyntagen til færdselslovens § 14, stk. 3. Banen kan dog benyttes af fodgængere, jf. færdselslovens § 10. Det kan angives med undertavle, at lille knallert skal føres på kørebanen.  
 • UD-21-1-Dobbeltrettet-cykeltrafik.png

  UD 21,1 Dobbeltrettet cykeltrafik

  Undertavlen angiver, at cykelstien har trafik i begge retninger.  
 • UD-21-2-Dobbeltrettet-cykeltrafik-ophorer.png

  UD 21,2 Dobbeltrettet cykeltrafik ophører

  Undertavlen angiver, at cykelstien ikke længere har trafik i begge retninger.  
 • UD-1.png

  UD 1

  Undertavlen udpeger den bane, som kun må benyttes af den færdselsart, der angives med hovedtavlens symbol.  
 • D-22-Gangsti.png

  D 22 Gangsti

  Tavlen angiver bane, som skal benyttes af gående og kun må benyttes af disse.  
 • D-23-Ridesti.png

  D 23 Ridesti

  Tavlen angiver bane, som skal benyttes af ridende og kun må benyttes af disse.  
 • D-26-Delt-sti.png

  D 26 Delt sti

  Tavlen angiver sti med flere baner, der er adskilt ved afstribning, rabat eller lignende. Hver bane skal benyttes af den færdselsart, der angives med symbol, og må kun benyttes af denne.  
 • D-27-Fallessti.png

  D 27 Fællessti

  Tavlen angiver bane, som skal benyttes af flere færdselsarter og kun må benyttes af disse. Arterne angives ved symbol. Trafikanter på fællessti skal udvise gensidig hensynsfuldhed, jf. færdselslovens § 3, stk. 1.  
 • D-55-Mindste-hastighed.png

  D 55 Mindste hastighed

  Påbuddet gælder kørende bortset fra cyklister og førere af lille knallert. Det gælder, indtil det ophæves ved tavle D 56 eller ved afstandsangivelse på undertavle.  
 • D-56-Ophor-af-mindste-hastighed.png

  D 56 Ophør af mindste hastighed