• -
 • -
 • +45 21 81 66 26
 • Login/Register

Servicetavler

Ruteangivelser

 

Rutenumre med punkteret ramme anvendes på veje, som fører mod den pågældende rute.

I forbindelse med rutenummeret kan især for ruter på motorveje anføres rutens hovedretning nord, syd, øst og vest forkortet til n, s, ø og v.

Rutenumre og ruteidentifikation for veje anføres dels på særlige tavler langs vejene, dels på de i andre paragraffer beskrevne vejvisningstavler, enten alene eller i forbindelse med stednavne.

 

Der anvendes følgende rutenumre:

 • Servicetavler

  Servicetavler til almindelig servicevejvisning er rektangulære med blå rand og hvidt midterfelt med sort symbol. Tavle M 21 har dog rødt symbol. Tavlerne M 52,2, M 53 og M 54 har hvide symboler på brun baggrund. Flere symboler kan anføres på samme tavle. Servicetavler til særlig servicevejvisning er rektangulære med sort rand og hvidt midterfelt med sort symbol.

   

  Tavler, der opsættes i nogen afstand fra anlægget, forsynes med afstandsangivelse under midterfeltet eller på undertavle.

  Tavler, der på motorvej opsættes i nogen afstand fra anlægget, forsynes med afstandsangivelse til højre for eller under det hvide midterfelt.

  Tavler, der forvarsler servicemål beliggende på en sidevej, forsynes med undertavle U 6. Afstand til sidevejen kan anføres ved pilen.

   

  Der anvendes følgende servicetavler:

   
 • M-9-Containerhavn.png

  M 9 Containerhavn

   
 • M-10-Farge-for-cyklende-og-gaaende.png

  M 10 Færge for cyklende og gående

   
 • M-11-Farge.png

  M 11 Færge

  Tavlen angiver overfartssted med færge, der medtager motorkøretøjer.  
 • M-12-Lufthavn.png

  M 12 Lufthavn

  Tavlen angiver lufthavn eller flyveplads, der må beflyves af taxifly.  
 • M-13-Jernbanestation.png

  M 13 Jernbanestation

  Tavlen angiver jernbanestation, hvorfra der afgår persontog.  
 • M-14-Busterminal.png

  M 14 Busterminal

  Tavlen angiver terminal, hvorfra der udgår busser i fast rutetrafik.  
 • M-15-Transportcenter.png

  M 15 Transportcenter

  Tavlen angiver center med plads til omlæsning af gods med tilhørende servicefaciliteter.  
 • M-16-Parker-og-rejs.png

  M 16 Parker og rejs

  Tavlen angiver parkeringsplads ved jernbanestation, busterminal eller færge. På tavlen kan også bruges symbol, der viser bus eller færge.  
 • M-17-Posthus.png

  M 17 Posthus

   
 • M-21-Forstehjalp.png

  M 21 Førstehjælp

  Tavlen angiver, at der kan ydes førstehjælp ved ulykker.  
 • M-22-Telefon.png

  M 22 Telefon

   
 • M-23-Varksted.png

  M 23 Værksted

   
 • M-24-Tananlag.png

  M 24 Tankanlæg

  Med undertavle UE 33,4 angives, at der er lademulighed for elbil.  
 • M-30-Primitiv-teltplads-for-stitrafikanter.png

  M 30 Primitiv teltplads for stitrafikanter

   
 • M-31-Campingplads.png

  M 31 Campingplads

  Tavlen angiver campingplads for telte og campingvogne. Symbol for campingvogn eller en kombination af symbolerne for telt og campingvogn kan anvendes.  
 • M-32-Campingplads-for-autocampere.png

  M 32 Campingplads for autocampere

   
 • M-33-Campinghytter.png

  M 33 Campinghytter

   
 • M-34-Rasteplads.png

  M 34 Rasteplads

  Tavlen angiver parkeringsplads med borde og bænke for kortvarigt ophold.  
 • M-35-Badested.png

  M 35 Badested

  Indendørs badested markeres med tagsymbol over badesymbolet.  
 • M-36-Golfbane.png

  M 36 Golfbane

   
 • M-37-Fiskesoe-put-and-take.png

  M 37 Fiskesø (Put and Take)

   
 • M-41-Vandrerhjem.png

  M 41 Vandrerhjem

   
 • M-42-Hotel.png

  M 42 Hotel

  »Motel« eller »Kro« kan angives med tekst.  
 • M-43-Restaurant.png

  M 43 Restaurant

   
 • M-45-Cafeteria.png

  M 45 Cafeteria

   
 • M-46-WC.png

  M 46 WC

  Tavlen angiver toilet eller tørkloset. Hvis toilettet er indrettet for handicappede, forsynes tavlen med invalidesymbol.  
 • M-47-Tomning-af-kemisk-toilet.png

  M 47 Tømning af kemisk toilet

   
 • M-51-Kirke.png

  M 51 Kirke

  Tavlen angiver kirke, synagoge eller lignende.  
 • M-52-1-Lokal-servardighed.png

  M 52,1 Lokal seværdighed

   
 • M-52-2-National-sevardighed.png

  M 52,2 National seværdighed

   
 • M-53-UNESCO-verdensarvsmonument.png

  M 53 UNESCO verdensarvsmonument

   
 • M-54-Nationalpark.png

  M 54 Nationalpark

   
 • M-57-Industriomraade.png

  M 57 Industriområde

  I forbindelse med symbolet kan eventuelt angives navnet på industriområdet.  
 • M-61-Information.png

  M 61 Information

  Tavlen angiver turistbureau, turistinformationstavle eller anden information. Informationens art kan angives med tekst. Er informationen indendørs, angives dette med tagsymbol over i'et.  
 • M-100-1-Dagligvareforretning.png

  M 100,1 Dagligvareforretning

  Tavlen angiver særlig servicevejvisning til dagligvareforretning.  
 • M-100-2-Varelse-til-leje.png

  M 100,2 Værelse til leje

  Tavlen angiver særlig servicevejvisning til værelse til leje.