• -
 • -
 • +45 21 81 66 26
 • Login/Register

Signalanlæg

Der anvendes følgende typer signalanlæg:

1) X: Gadesignaler.

2) Y: Vognbanesignaler.

3) Z: Blinksignaler.

Gadesignaler anvendes til at regulere trafikken ind i vejkryds og over fodgængerfelter og til at regulere trafikretningen ad vejstrækninger for skiftevis ensrettet trafik.

Vognbanesignaler angiver, om en vognbane er åben for færdsel i den pågældende retning.

Blinksignaler angiver stop eller særlig fare.

 • Der anvendes følgende typer signalanlæg:

  1) X: Gadesignaler.

  2) Y: Vognbanesignaler.

  3) Z: Blinksignaler.

  Gadesignaler anvendes til at regulere trafikken ind i vejkryds og over fodgængerfelter og til at regulere trafikretningen ad vejstrækninger for skiftevis ensrettet trafik.

  Vognbanesignaler angiver, om en vognbane er åben for færdsel i den pågældende retning.

  Blinksignaler angiver stop eller særlig fare.

   
 • X-11-Hovedsignal.png

  X-11-Hovedsignal X 11 Hovedsignal

  Signalet har cirkelformede åbninger for rødt, gult og grønt lys. Signalfølgen er rødt, rødt og gult, grønt, gult, rødt, jf. dog § 61, stk. 3. Åbning for grønt lys kan udelades i enkelte af signalerne i et kryds, hvis det er hensigtsmæssigt for en forsvarlig afvikling af trafikken.
  Hovedsignal gælder for al trafik, der ikke særligt reguleres ved signalerne X 12-19.

   
 • X-12-Pilsignal.png

  X 12 Pilsignal

  Signalet kan have lysåbninger for rød, gul og grøn pil. Det anvendes i almindelighed i forbindelse med X 11, således at lysåbninger for samme farve normalt anbringes ved siden af hinanden.
  Pilsignaler gælder for trafikanter, der vil køre i den retning, pilen viser. Venstresvingende cyklister og førere af lille knallert, der i henhold til færdselslovens § 49, stk. 3, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte side, skal dog rette sig efter de signaler, der gælder for kørsel ligeud.

   
 • X-16-Cyklistsignal.png

  X 16 Cyklistsignal

  Signalet udformes som X 11 eller X 12, men er mindre end disse. Over øverste lysåbning anbringes en lille tavle svarende til E 21,1 Anbefalet rute for cyklister. Cyklistsignalet skal respekteres af cyklister og af førere af lille knallert, hvis de har samme placering på vejen som cyklister.

   
 • X-18-Fodgaengersignal.png

  X 18 Fodgængersignal

  Signalet har rød lysåbning, der viser en stående person, og grøn lysåbning, der viser en gående. En blinkende grøn lysåbning angiver at signalet snart vil skifte til rødt. Signalet kan være suppleret med cifre der angiver tid til signalskift.
  Hvor der er flere fodgængersignaler i færdselsretningen, gælder det nærmeste.

   
 • X-19-Bussignal.png

  X 19 Bussignal

  Signalet har hvidt lys i alle tre åbninger. Lys i øverste, øverste og midterste, midterste og nederste åbning har samme betydning som henholdsvis rødt, rødt og gult, gult og grønt lys, jf. § 61.
  Bussignal gælder for busser i rutekørsel.
  Øverste åbning kan udelades, når signalerne opsættes sammen med X 11 Hovedsignal.

   
 • Y. Vognbanesignaler

   
 • Y-17-Vognbanesignal.png

  Y 17 Vognbanesignal

  Signalet kan vise rødt kryds, gul diagonal pil og grøn nedadrettet pil. Det ophænges over den vognbane, signalet gælder for.
  Rødt kryds angiver, at kørsel i vognbanen er forbudt i den pågældende færdselsretning. En gul blinkende diagonal pil angiver, at trafikanter i vognbanen snarest skal køre over i den vognbane, pilen peger mod. Grøn pil angiver, at vognbanen er åben for kørsel, hvis dette ikke strider mod anden regulering. Såfremt signalet skifter til rødt kryds, skal trafikanter i vognbanen snarest køre over i en vognbane, der er åben for kørsel. Findes ingen sådan, skal trafikanterne standse.

   
 • Z 72,1 Rødt blinksignal

  Signalet kan vise et eller to blinkende røde lys. Det opsættes ved oplukkelige broer og andre steder, hvor der anvendes bevægelige bomme. Det opsættes endvidere ved udkørsler for udrykningskøretøjer og på steder, hvor trafikanter skal stoppe. Det opsættes også på steder, hvor flyvemaskiner krydser vejen i lav højde.
  Rødt blinksignal angiver, at trafikanterne skal standse før stoplinje eller, hvis ingen stoplinje findes, i betryggende afstand foran signalet. Kørende skal dog ikke standse, hvis de, når signalet tændes, er nået så langt frem, at standsningen vil medføre fare.

   
 • Z-72-2-Roedt-blinksignal-ved-jernbaneoverkoersler.png

  Z 72,2 Rødt blinksignal ved jernbaneoverkørsler

  Signalet viser et blinkende rødt lys og opsættes ved jernbaneoverkørsler.
  Rødt blinksignal angiver, at trafikanterne skal standse før stoplinje eller, hvis ingen stoplinje findes, i betryggende afstand foran signalet. Kørende skal dog ikke standse, hvis de, når signalet tændes, er nået så langt frem, at standsningen vil medføre fare.
  Foran jernbaneoverkørsel i eller umiddelbart efter vejkryds kan der vises grøn pil under rødt blinksignal. Det angiver, at signalet må passeres af trafikanter, der i krydset svinger i pilens retning.
  Rødt blinksignal kan suppleres med klokkesignal. Det har samme betydning og starter samtidig med blinksignalet, men kan ophøre før dette.

   
 • Z-93-Gult-blinksignal.png

  Signalet kan vise et eller flere blinkende gule lys eller være udført med roterende gul lyskegle. Det angiver, at trafikanterne skal udvise særlig forsigtighed, og opsættes ved arbejdende skolepatruljer, ved vejarbejde, fodgængerfelter og på andre steder, hvor sådan advarsel er påkrævet, jf. dog Z 95.

   
 • Z-95-Blaat-blinksignal.png

  Z 95 Blåt blinksignal

  Signalet kan vise blåt blinklys eller være udført med roterende blå lyskegle. Det angiver, at trafikanterne skal udvise særlig forsigtighed på grund af ulykke eller brand.