• -
 • -
 • +45 21 81 66 26
 • Login/Register

Vigepligtstavler

Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder.Følgende vigepligtstavler kan bruges:

 • B-11-Ubetinget-vigepligt.png

  B 11 Ubetinget vigepligt

  Tavlen angiver, at trafikanterne ved kørsel ind på eller over en vej har vigepligt for den kørende færdsel fra begge sider (ubetinget vigepligt). Tavlen bruges normalt i forbindelse med S 11 Vigelinje. I kombination med undertavlerne U 1 og UB 11,1 bruges tavlen til forvarsling af henholdsvis B 11 og B 13. Under B 11 kan opsættes D 12 Påbudt kørselsretning i rundkørsel.  
 • UB-11-1-Forvarsling-for-stop.png

  UB 11,1 Forvarsling for stop

  Undertavlen bruges i forbindelse med B 11 til forvarsling for stop ved kryds. Afstanden til krydset angives på undertavlen. Undertavlen bruges ved A 72 Jernbaneoverkørsel uden bomme til forvarsling for stop ved jernbaneoverkørsel. Afstanden til sporet angives på undertavlen.  
 • UB-11-Dobbeltrettet-cykelsti.png

  UB 11,2 Dobbeltrettet cykelsti

  Undertavlen angiver, at der på den krydsende vej er anlagt cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt. Tavlen kan bruges under tavlerne B 11 og B 13.  
 • B-13-Stop.png

  B 13 Stop

  Tavlen angiver, at kørende har ubetinget vigepligt og skal stoppe før fremkørsel i et kryds eller før fremkørsel over jernbanespor. I kryds kan cyklister og førere af lille knallert, der lovligt benytter cykelstien, dog uden at stoppe svinge til højre ad cykelsti langs den krydsende vejs højre side, hvis dette kan ske uden ulempe for andre trafikanter. Ved jernbanespor opsættes tavlen under A 74 Krydsmærke. Tavlen bruges normalt i forbindelse med S 13 Stoplinje, jf. § 55.  
 • B-15-Sammenfletning.png

  B 15 Sammenfletning

  Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene, jf. færdselslovens § 18, stk. 3, og 4. Tavlen bruges især ved sammenløb af motorvejskørebaner og ved tilkørselsbaner.  
 • B-16-Hovedvej.png

  B-16-Hovedvej B 16 Hovedvej

  Tavlen angiver, at færdslen fra sideveje har ubetinget vigepligt, medmindre tavle B 11, B 13 eller B 15 er opsat på hovedvejen. Tavlen angiver endvidere, at parkering på kørebanen er forbudt uden for tættere bebygget område, jf. færdselslovens § 29, stk. 3, nr. 3. Med den i § 17 nævnte undertavle UC 60,6 Parkering på rabat forbudt kan det angives, at parkering også er forbudt på rabatten.  
 • B-17-Hovedvej-ophorer.png

  B 17 Hovedvej ophører

   
 • B-18-Hold-tilbage-for-modkorende.png

  B 18 Hold tilbage for modkørende

  Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækningen, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse.  
 • B-19-Modkorende-skal-holde-tilbage.png

  B 19 Modkørende færdsel skal holde tilbage